Info. om Diamanter


  klicka för att se ljusets väg

  

Beteckning Beskrivning
Mycket god (very good) Utomordentlig briljans , få och obetydliga yttre märken.
God (good) God briljans, några yttre märken.
Medelgod (medium) Minskad briljans, flera större yttre märken
Dålig (poor) Briljansen betydligt minskad, stora och/eller många yttre märken.


  * Källa: http://www.diamantgraderare.se


Deep Cut
Ideal Cut
Shallow Cut
 

Ljusets väg vid olika slipningar:

Deep Cut
För djupt slipad diamant. Ljuset reflekterar inte tillbaka alt. endast del av ljuset återspeglas.
Ideal Cut
Slipad med rätta proportioner. Allt infallande ljus reflekteras tillbaka.
Shallow Cut
För grund slipad diamant. Ljuset reflekterar inte tillbaka alt. endast del av ljuset återspeglas.
» Tillbaka


copyright 2001 © Eurogold Epost: info@eurogold.se        Tel:+46(0)707 - 25 00 87